Софтуер по поръчка

Споделете Вашата идея и ние ще я превърнем в модерен софтуерен продукт.

 

Ние ще разработим изцяло нов или ще адаптираме съществуващ наш софтуерен продукт според Вашите изисквания, нужди и специфика на Вашия бизнес.

Неотменна част от нашата фирмена философия е приемането на клиента като наш партньор и реализирането на ефективен съвместен работен процес, съобразен напълно с конкретните и специфични особености.

Нашата цел и основна задача е да реализираме качествено и навременно ефективни софтуерни решения, базирани на модерни методи и технологии в софтуерния инженеринг и проект мениджмънта.

Предлагаме Ви богат спектър от услуги, обхващащи целия жизнен цикъл на софтуерната разработка,  от проектиране и разработка, до консултация и поддръжка на Вашата софтуерна система:

  • Методологична и технологична консултация (методи, средства, архитектура)
  • Анализ и спецификация на изискванията
  • Проектиране, изготвяне на софтуерна архитектура и дизайн
  • Разработка
  • Тест
  • Внедряване на софтуерен продукт
  • Поддръжка на софтуерен продукт