salary

salary

Проектът "Кадри и заплати" бе стартиран през далечната 1998 година, заедно с партньорите ни от Експерт М ООД, като от тогава функционира успешно във фирми от различни браншове в България. През дългогодишната си история, той бе адаптиран многократно на постоянните промени в нормативната уредба, обогатяван с много нови и допълнителни възможности по идея на нашите клиенти, за да се превърне в един сигурен и надежден помощник.