service

ALService - service en

С помощта на ALService се извършва оптимално управление на сервизните поръчки и следене на техния статус. Продукта разполага с обособен модул за регистриране и следене на тонер касети, които се рециклират и зареждат в сервиза.

Софтуера спомага за добрата координация и разпределение на сервизните поръчки по сервизни специалисти, проследяване на моментното натоварване на сервизните специалисти, както и извършената от тях работа за период от време.