store

ALStore - trade store

ALStore е интернет базиран софтуерен продукт за управление на складови наличности. Функционалните възможности на продукта обхващат всички аспекти от дейността на търговски складове и магазини.

За всички видове сделки, които се реализират в търговския стокооборот е предоставен улеснен и удобен начин за работа, включително импортиране и експортиране на данни по сделка във файл, с произволно дефинирана от потребителя структура.