Една година успешна работа и нова версия на DigiArc

С партньорите ни от РДВ Консулт отчетохме една година успешно и ползотворно функциониране на DigiArc, софтуер за електронен архив.

 

Нова верси и нови функционални възможности

Едногодишното успешно функциониране на DigiArc в РДВ Консулт бе отбелязано с кратка работна среща, на която беше представена новата версия на софтуерния продукт.

Внедрения софтуер за управление на електронен архив поставя едно ново начало в начина по който съхраняваме важните корпоративни документи. Освен улеснение и удоволствие при работа, продукта ни предоставя и сигурност при съхранение и бързо и лесно откриване на търсения документ, сподели Росица Василева

На срещата бяха обсъдени и набелязани и нови опции и функционални възможности на продукта, които да бъдат разработени и включени в следващата версия.