Софтуер по поръчка

Споделете Вашата идея и ние ще я превърнем в модерен софтуерен продукт.

 

Ние ще разработим изцяло нов или ще адаптираме съществуващ наш софтуерен продукт според Вашите изисквания, нужди и специфика на Вашия бизнес.

Неотменна част от нашата фирмена философия е приемането на клиента като наш партньор и реализирането на ефективен съвместен работен процес, съобразен напълно с конкретните и специфични особености.

Нашата цел и основна задача е да реализираме качествено и навременно ефективни софтуерни решения, базирани на модерни методи и технологии в софтуерния инженеринг и проект мениджмънта.

Предлагаме Ви богат спектър от услуги, обхващащи целия жизнен цикъл на софтуерната разработка,  от проектиране и разработка, до консултация и поддръжка на Вашата софтуерна система

userКонсултинг

Ние ще анализираме процесите, които трябва да се автоматизират във Вашия бизнес и ще ви консултираме технологично и методически от вземане на решение и планиране до реализиране на желаното от Вас софтуерно решение.

 

noteИзготвяне на концепция

С помощта на модерни технологии ще разработим цялостната концепция и план за реализиране на софтуерния продукт, съобразени напълно с Вашите изисквания.

 

pСофтуерна архитектура и дизайн

Ще проектираме и изградим цялостната архитектура на приложението, с адаптивен и интуитивен потребителски интерфейс, оптимизиран модел на базата от данни и детайлно описание на бизнес логиката на приложението.

 

gearРазработка

Разработваните от нас софтуерни решения са базирани на най-новите технологии, което гарантира бърза и качествена разработка, надеждност при функционирането им, както и сигурност на Вашите данни.

Ние сме специализирани в разработката на Desktop приложения ( .NET, Visual Studio 2017, Borland Delphi, C#, Pascal ) и интернет базирани приложения ( PHP 7, Node.js, jQuery, Boostrap 4, HTML5, CSS3, Drupal ), а дългогодишния ни опит със системите за управление на бази данни е базиран върху MySQL, MariaDB, Oracle 11g, Intersystems Cache.

 

supportПоддръжка

След успешната разработка, обучение и внедряване на готовия софтуерен продукт
ние се ангажираме с надеждната му техническа и методическа поддръжка, с което гарантираме
безпроблемното функциониране на системата и Вашия бизнес.

 

weiterДоразвиване на готовото решение

Ние залагаме висок приоритет на постоянното доразвитие и усъвършенстване на на Вашия софтуерен продукт, 
модернизирането му на базата на постоянно развиващите се софтуерни технологии, 
както и на опита, който ние всекидневно трупаме в областта на софтуерния инженеринг..

 

handshakeДългосрочно партньорство

Изграденото взаимно доверие в процеса на успешното реализиране на желания софтуерен продукт превръща нашата по-нататъшна съвместна работа в дългосрочно партньорство.

 

Направи запитване