DigiArc - електронен архив

DigiArc e вашият офис сътрудник, който ще ви помогне лесно и бързо да сканирате, организирате и съхраните хартиените документи в надежден и бързо достъпен електронен архив.

  • digiarc logo
  • Импортиране на документ

Електронните документи включени в електронния архив са организирани в гъвкава йерархична структура, която може да бъде изградена и поддържана напълно според нуждите и изискванията на клиента.

Процесът на сканиране и съхранение на документ в електронния архив е улеснен и автоматизиран, като управлението на сканиращото устройство се осъществява от самото приложение. Предварително сканираните документи, които все още не са включени в електронния архив могат лесно и бързо да бъдат импортирани и отнесени на систематичното им място в документната структура. Във всеки един момент структурата от документи може да се преподреди в съответствие с променящи се изисквания към организацията на вашият документен архив.

Интегрираният механизъм за индексиране и търсене на документ прави възможно бързото откриване и визуализиране на съдържанието на документ в архива, независимо от неговата позиция, дълбочина в йерархията на документната структура, както и времето към което той бива датиран.

Системата поддържа номенклатура на контрагенти. За всеки контрагент може да бъде дефинирана отделна документна структура, като по този начин за него се съхранява индивидуален електронен архив.

С опцията за архивиране, целият електронен архив или избрани файлове от него могат да бъдат компресирани и записани на външен носител на информация.