AspNet

AspNet е интернет базиран софтуерен продукт, предназначен за автоматизиране на дейността по доставка на интернет достъп и телевизия.

  • aspnet logo
  • AspNet Payment

AspNet e интегрирано решение, обхващащо всички ключови процеси от бизнеса, като управление на договори и продажби, маркетингови кампании, автоматизиране на обслужването на клиентите ( техническа поддръжка и консултации ), статистика и анализ на бизнес резултати.

Продукта разполага с интуитивен и лесен за използване потребителски интерфейс. Функционирането му в интернет среда гарантира удобна работа между отдалечени офиси и обекти.

Всички договори и анекси за клиент се регистрират и надеждно съхраняват, като могат да бъдат извикани във всеки един момент за преглед. Системата предоставя възможност за печат по предварително дефинирани и съхранени макети на документи.

Интегрирания модул "Плащания" формира автоматично задълженията на клиент, като предоставя възможност за касово, банково и интернет плащане на задължения. Допълнителна опция, улесняваща клиентите е предоставената възможност за плащане чрез EasyPay, FаstPay и ePay.
При касовите плащания е предвиден автоматичен печат на платежни документи, връзка с касов апарат и фискален принтер, както и възможност за генериране на по-изгодна оферта при предплащане или при включване на промоционални оферти.

На клиентите е предоставен "Клиентски център" с помощта на който те могат да направят справка за дължими и платени задължения, данни за текущ договор, информация за обслужващата ги фирма, както и сами да активират еднократно в отчетния период предоставянето на интернет достъп ( в случай на забавено плащане ).

Интегрирания "Комуникатор" унифицира вътрешно-фирмена комуникация. Служителите могат да изпращат, препращат и получават различни по вид вид съобщения, да следят и организират log във връзка с всяко съобщение или събитие като, получено съобщение, приета задача, забележка по задача, препратена задача, изпълнена задача. Съобщенията могат да бъдат архивирани и отново извикани за справка в по-късен етап.